Storlihyttas historie

1893 (ca.): Grand Hotell v/ H. Astrup bygger hytte for servering på Storlia. Denne delen kassel for "Wilhelmsdelen" eller "Keiserdelen".

1901: Grand Hotell holder middag i Storlihytta for Keiser Wilhelm og 40 gjester.

1910: Tomta formelt utskilt fra eiendommen Reknes´s grunn til hotelleier Pommerenk

1913: Ny eier - Apotekter Henrik Pettersen, som fikk tilbygd ei fløy vestover

1918: Ny eier - Anthon B. Strande

1920: Det ble bygd kjøkken mot nord.

1933: Ny eier - Losje Broderkjeden. Han drev sommerrestaurant t.o.m. sommeren 1940.

1941-43: Familien Bjørseth bor her etter å ha mistet hjemmet sitt under bombingen.

1946: Hytta ble bortleid til Karl Stranden. Åpen for servering hele sommeren.

1952: Ny eier - Godtemplarungdomslaget Varden. Åpen med servering i 1953 og 1954. I denne perioden ble verandaen mot sørvest bygd inn. Hytta ble brukt som foreningshytte fra 1955 til 1980.

1984: Ny eier - Molde bys Vel. Hytta blir lite benyttet før Aslaug Reset overtar i 1988. Hun istandsetter hytta slik den var før verandaen på¨vestfløya ble innbygd. Hun åpner også for servering i helgene. Hytta ble så brukt som foreningshytta av Norsk Folkehjelp.

2015: Ny eier - DNT Romsdal. Blir brukt som dagsturmål og har åpen onsdagskafè i 2016 og 2017. 

2019: DNT Romsdal starter arbeidet med å rive deler av Storlihytta og bygge en ny storstue ved siden av.

2020: Den nye Storlihytta åpnes.

2020-2021: DNT Romsdal jobber med å restaurere den gamle Storlihytta. 

Foto: Andreas Winter