Bilder fra hytta

Foto: Martin Gjellestad og Arnstein S. Eide