Renovering av gamle Storlihytta

Flagget til topps på Storlihytta.
Flagget til topps på Storlihytta. Foto: Andreas Winter

DNT Romsdal er i gang med renoveringsarbeidet på gamle Storlihytta som er planlagt ferdigstilt september 2021.

Den nye Storlihytta er ferdigstilt og du er velkommen innom på åpen kafé, nyte utsikten frå terrassen, melde deg som frivillig eller leie lokalene. Informasjon om dette finner du på www.storlihytta.no.

Renoveringsarbeid
Arbeidet med å renovere den gamle Storlihytta er i gang. En del snekkerarbeid som ikke må gjøres på byggeplass utføres av Lervike AS gjennom vinteren. Lervike AS starter opp her på Storlia når våren tillater det og jobber gjennom sommeren med å få hytta ferdigstilt til september 2021. Arbeidet gjøres i samarbeide mellom DNT Romsdal, prosjektleder, Romsdalsmuseet, Lervike AS og fylkeskonservator.

Økonomi
Prosjektet trenger fortsatt økonomiske tilskudd for å kunne fullfinansieres. Vil du bidra så send ditt økonomiske bidrag på vipps #112933 og merk innbetalingen med renovering, samt navnet ditt eller ta kontakt med oss så sender vi deg en faktura. Summen på andelsbrevene er satt til kr 1.000,- eller mer for å få navn på bidragsoversikten som blir hengt opp her, men vi setter pris på alle bidrag inn. 

Kontakt oss på epost dntromsdal@dnt.no eller telefon 71 21 82 02.

Foto: Erik Hattrem

Hovedsponsor

Skrevet av Maria Leikarnes 22. oktober 2020